Firma w Anglii: Jak założyć, otworzyć, firme - spółke w Anglii

Firma spółka w Anglii | Firma spółka w Anglii

Firma w anglii logo

Firma w Anglii: Jak założyć, otworzyć, firme - spółke w Anglii

W Wielkiej Brytanii proces tworzenia spółek jest również czasem określany jako rejestracja  firmy . Zgodnie z prawem w  Wielkiej Brytanii i najbardziej międzynarodowym prawem  spółek i osób prawnych uważa się za odrębny podmiot do ludzi, którzy posiadają lub obsługują firmy – rejestracja spółek.

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG
tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088
Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950

 

Polskie biuro rachunkowe w Londynie, Rejestracja firmy w Anglii

Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach?

Firma / spółka w Anglii oddział w Polsce

Rozliczenia podatkowe dla self-employed

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkie Brytanii


Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach? 
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Firma w Anglii:

Jak założyć, otworzyć, firme - spółke w Anglii

Dziś większość brytyjskich firm jest  tworzona  w tym samym dniu w formie elektronicznej. Przedsiębiorstwa mogą być rejestrowane  przez osoby indywidualne, wyspecjalizowanych agentów, radców prawnych i księgowych. Wielu adwokatów i księgowych zleca  włączenie się do rejestracji firmy  wyspecjalizowanych agentów firmy.

Najczesciej agenci oferują pakiety rejestracji firmy  spółek za mniej niż 100 zł, koszt realizacji zgłoszenia papieru bezpośrednio z Companies House jest 20 funtów. Opłata ta nie obejmuje kosztów dokumentów lub przygotowanie memorandum i statut dla spółki, które zwykle wykonywane przez radcę prawnego lub księgowego. Rejestracja  spółki odbywa się w drodze składania dokumentów  do company hause i  może potrwać do 4 tygodni.Cennik podstawowy
£ 29 : rejestracja spółki - on-line tutaj
www.rejestracjaspolek-online.com
£ 63 : miesieczny kontrakt
£ 129 : miesieczny kontrakt dla Vatowca
£ 350 : założenie oddziału brytyjskiej spółki w Polsce
£ 150 : doradztwo

Jak założyć firmę w Wielkiej Brytanii?

Założyć firmę w Wielkiej Brytanii można stosunkowo łatwo, ale jak funkcjonować – to już dużo bardziej skomplikowana historia. Wbrew pozorom prowadzenie własnej firmy za granicą niewiele różni się od tego, co czeka przedsiębiorcę w Polsce: trzeba rozliczać się z wieloma urzędami i instytucjami i przebić się przez tony przepisów. O czym zatem warto pomyśleć, zanim zabierzesz się do zakładania firmy w Wielkiej Brytanii?

Partnership – spółka partnerska
Jeśli swoją firmę zakładają dwie lub więcej osób to powstanie spółka partnerska. Na początku każdy z partnerów musi się zarejestrować jako samo zatrudniony. Następnie partnerzy powinni zawrzeć umowę między sobą. Każdy z nich, poza prawem do udziału w zysku, odpowiada również całym swoim majątkiem. Dlatego najlepiej rzetelnie dobrać sobie partnerów, bo inaczej może się zdarzyć, że bank do nas po niespłacony kredyt, nawet jeśli to nie my go zaciągnęliśmy. Warto pamiętać, że spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Co więcej, jeśli których z partnerów się wycofa lub umrze, spółka partnerska ulega rozwiązaniu. Nie jest to koniec firmy, ale trzeba od nowa zastanowić się jaką ma mieć formę, czy prowadzimy ją dalej samodzielnie, czy też szukamy nowego partnera. Każda z osób w firmie musi samodzielnie opłacać swoje składki zdrowotne. Trzeba też zapłacić podatek od dochodów od osób fizycznych. Jego wysokość będzie zależeć od naszych udziałów w zyskach spółki.

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością(limited liability partnership – LLP)
Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialności – limited liability partnership (LLP) to forma pośrednia pomiędzy spółka kapitałową a spółkąpartnerską. Partnerzy partycypują w zyskach i obowiązkach, natomiast odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokościwniesionych wkładów oraz udzielonych poręczeń.Spółki typu LLP rejestrowane są przez Companies House (urządrejestrowy, odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego w Polsce).Rejestracja spółki partnerskiej z ograniczoną odpowiedzialnością jestdroższa i bardziej skomplikowana niż rejestracja spółki partnerskiej.Prowadzenie spółki LLP nakłada także na partnerów dodatkowe obowiązkinp. składanie dokumentów finansowych do Companies House,audyt sprawozdań finansowych. Ta forma prawna wykorzystywanajest do prowadzenia firm prawniczych czy audytorskich.

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited company, LTD)
Spółka Ltd jest szczególnie ceniona przez przedsiębiorczych i operatywnych europejczyków i należy do najpopularniejszych form działalności gospodarczej w Anglii, Irlandii, Niemczech, Skandynawii, Stanach Zjednoczonych. Limited company można zarejestrować w specjalnej agencji rządowej Companies House, gdzie wysyłać należy stosowne aplikacje; podając, kto będzie dyrektorem, a kto sekretarzem firmy. Później załącza się memorandum opisujące, czym firma będzie się zajmować, a także zbiór przepisów szczególnych, którymi firma będzie się kierować w swej działalności; jeśli mają one odbiegać od przepisów ogólnych zawartych w Companies Act. Trzeba także podać siedzibę firmy i liczbę akcjonariuszy. Sama opłata w Companies House za rejestrację firmy wynosi ok. 20 funtów.

Firma w Anglii:

Jak założyć, otworzyć, firme - spółke w Anglii

Rejestracja firmy w Anglii
Do dnia rozpoczęcia sekcji 9 Firmy Act 2006 , planowane na 1 października 2009 r., włączenie odbywa się w punkcie 10 spółek z 1985 r. . Tymi, które firma musi przesłać następujące dokumenty, wraz z opłatą rejestracyjną, do Registrar of Companies.
Szczegółowe informacje można znaleźć Companies House przypomnienie.[1]
Statutus
Statutu (często określane jako po prostu "artykuły") jest dokumentem, który określa zasady funkcjonowania firmy spraw wewnętrznych. [2]spółki artykuły dostarczane do sekretarza musi być podpisany przez każdego abonenta przed świadka, który musi potwierdzać podpisem.
Form 10
Formularzu 10 zawiera informacje o pierwszych dyrektorów, sekretarza i przeznaczone adres siedziby. Jak również ich nazwiska i adresy, dyrektorów spółki muszą podać ich daty urodzenia, zawód i szczegóły dyrektorskich one odbyć w ciągu ostatnich pięciu lat. Każdy urzędnik mianowany i każdego abonenta (lub ich przedstawicieli) muszą podpisać i datować formy.
Formularz 12
Formularz 12 jest ustawowym oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymogów prawnych odnoszących się do założenia spółki. musi być podpisany przez adwokata, który tworząc spółki lub przez jedną z osób wymienionych w charakterze dyrektora lub sekretarza spółki na formularzu 10. musi być podpisany w obecności komisarza do przysięgi, notariusza, sędziego pokoju lub prawnika. Zwykle jest 5 zł opłatę dla osoby, która jest świadkiem deklaracji ustawowego.
proces Electronic
Główna różnica w procesie pracy jest to, że nie istnieje żadna forma 12 lub inne wymóg ustawowy deklaracji. To znacznie przyspiesza proces i nagrywać Companies House za tworzenie elektronicznych spółki jest pięć minut.
Elektroniczny proces można uzyskać za pomocą kompatybilnego oprogramowania, które współpracuje z Companies House eFiling usługi [3]i konto w Companies House. tworzenie agentów firmy mają bezpośredni związek w Companies House, aby wyszukać nazwę firmy, a następnie przekazać firmie. Różne czynniki mają różnice w procesach spowodowane przez ich stronę internetową i wdrażania oprogramowania. Companies House ma listy agentów rejestracji firmy  spółek, które przeszły testy integracji[4].
Rodzaje spółek

Następujące mogą być tworzone w drodze rejestracji w Companies House:
Spółki akcyjnej (PLC)
Prywatną spółkę akcyjną (Ltd, Limited)
Spółki z ograniczoną gwarancją
Nieograniczony firmy
partnerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)
Spółka komandytowa (LP)
Societas Europaea (SE): ogólnoeuropejskiej struktury Unii spółki
Firma interesie Wspólnoty
Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG)

Włączenie jest kształtowanie nowych osób prawnych (spółek osobowości prawnej, które zostało uznane za osoby zgodnie z prawem ). Spółki mogą być firmy, organizacji non-profit , klubu sportowego , lub rząd nowego miasta lub miasta . Ten artykuł skupia się na procesie rejestracji, patrz również osób prawnych.

W Stanach Zjednoczonych

korzyści prawna
Ochrony danych osobowych aktywów . Ochrony osobistej aktywów przed roszczeniami wierzycieli i spraw sądowych. fiz i komandytariuszy w partnerstwie są wspólnie i osobiście odpowiedzialny za zobowiązania przedsiębiorstwa, takich jak pożyczki, rachunki do zapłacenia, i wyroków. W korporacji, jednak akcjonariusze , dyrektorzy i urzędnicy zazwyczaj nie ponoszą odpowiedzialności za ich firmy należności i zobowiązań. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty zainwestowali w korporacji (np.: jeśli 100 $ w stanie został zakupiony, nie więcej niż 100 dolarów mogą zostać utracone). Przedsiębiorstw i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LLCs) może posiadać majątek osobisty, jak nieruchomości, samochody i łodzie. Jeśli jest osobiście zaangażowany w proces sądowy lub upadłości , aktywa te mogą być chronione. Wierzyciel właściciela spółki lub LLC nie może skorzystać z majątku spółki, jednak mogą one wykorzystać swoje udziały w przedsiębiorstwie, jak to jest uważany za osobowe aktywów.
Przeniesieniu własności . Prawa własności do spółki lub LLC jest łatwo przenieść na inne, w całości lub w części. członkowskich prawa Niektóre z nich są szczególnie atrakcyjne w tym celu. Na przykład, z Delaware Corporation , przeniesienie własności w korporacji nie musi być złożone lub zarejestrowane.
fundusze emerytalne . fundusze emerytalne i wykwalifikowanych emeryturę plany, takie jak 401 (k) , może zostać utworzone szybciej.
Opodatkowania . W Stanach Zjednoczonych, korporacje są opodatkowane według stawki niższej niż osoby fizyczne. Ponadto, mogą one własne akcje w innych korporacji i przedsiębiorstw otrzymują dywidendy 80% wolna od podatku. Nie ma ograniczeń na wielkość strat spółek mogą przenosić na kolejne lata podatkowe. Jednoosobowej, z drugiej strony, nie może ubiegać się o obniżenie wartości większej niż 3.000 dolarów, chyba że właściciel ma kompensacji zysków kapitałowych.
Zbierania funduszy poprzez sprzedaż akcji . Kapitału od inwestorów może zostać podniesiony do korporacji łatwo poprzez sprzedaż akcji.
Trwałość . Osób prawnych jest w stanie kontynuować w nieskończoność. Jego istnienie nie ma wpływu na śmierć akcjonariuszy, dyrektorów, urzędników lub korporacji.
Rating kredytowy . Niezależnie od właściciela prywatnego ocenę kredytową , korporacje nabywać własne ratingowych i budować oddzielnej historii kredytowej poprzez zastosowanie do osób prawnych i korzystania z kredytu.
kroków w celu włączenia
The Articles of Incorporation (also called a Charter, Certificate of Incorporation or Letters Patent) are filed with appropriate state office, listing the purpose of the corporation, its principal place of business and the number and type of shares of stock.[1] A registration fee is due which will usually be between $25 and $1,000, depending on the state.
Nazwa firmy jest na ogół składa się z 3 części: "element odróżniający", "element opisowy", a kończąc prawnych. Wszystkie spółki muszą mieć element odróżniający i (w większości jurysdykcji zgłoszenia) prawne zakończenie ich nazwy. Niektóre korporacje nie zdecydować się na część opisową. W nazwie "Tiger Computers Inc" słowo "Tygrys" jest elementem odróżniającym, słowo "Komputery" to element opisowy, a "SA" jest prawnym zakończenie. Prawne zakończenie wskazuje, że w rzeczywistości prawnej osób prawnych , a nie tylko rejestracji działalności gospodarczej lub partnerstwa . Incorporated, Corporation Limited i, lub ich odpowiednie skróty (Inc, Ltd., Corp) są możliwości prawne w tym kończącym się w USA
Zwykle są też firmy Regulamin które muszą być złożone z państwem. Tych przedstawi szereg ważnych informacji korporacyjnych, gdy gospodarstwa domowego, takich jak coroczne spotkania akcjonariuszy odbędzie się, kto może głosować, a sposób, w jaki akcjonariusze są powiadamiani, jeżeli istnieje potrzeba dodatkowych "specjalne" spotkanie.
Podatki
Osobny artykuł: Podatek w USA
Przedsiębiorstwa mogą odliczyć strat operacyjnych netto wraca dwa lata do przodu 20 lat.
Reporting po dodaniu
Zakładając, że korporacja nie sprzedał czas do publicznej wiadomości, prowadzenie korporacyjnych jest niezwykle prosty i nieskomplikowany. Często wynosi on nieco ponad nagrywania kluczowych decyzji korporacyjnych (np. pożyczki pieniężne lub zakupu nieruchomości) organizowanie dorocznego spotkania. Nawet tych formalności często może być wykonana w formie pisemnej umowy i nie wymagają zwykle twarzą w twarz spotkanie.
W Wielkiej Brytanii

Osobny artykuł: Powstanie firmy
W Wielkiej Brytanii proces włączania zwanych ogólnie Company Formation. Wielka Brytania jest jednym z najszybszych miejscach o uwzględnienie, w pełni elektroniczny proces i bardzo szybko obrócić się przez krajowe Registrar of Companies " Companies House . Obecnego Companies House rekord to 5 min do weterynarza i wydać Certificate of Incorporation do elektronicznego wniosku.
Rodzaje spółek
Istnieje wiele różnych rodzajów spółek Wielkiej Brytanii:
Public Limited Company (PLC)
Prywatną spółkę akcyjną (Ltd, Limited)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nieograniczony firmy
partnerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)
Spółka komandytowa (LP)
Societas Europaea (SE): paneuropejskiej struktury przedsiębiorstwa Unii
Royal Charter (RC)
Firma interesie Wspólnoty
Industrial and Provident Society (IPS)
perspektywy International

Zobacz także: Rodzaje podmiotu gospodarczego
Pojęcie prawne włączania uznawane na całym świecie.
W Stanach Zjednoczonych, większość (ale nie wszystkie) firm są oznaczone wyrazami "włączone" dodaje się po nazwie firmy, takie jak "Texas Instruments Incorporated", lub umieszczając słowo "korporacja" w nazwie spółki, jak w "Netscape Communications Corporation.
In Germany, Austria and Switzerland the GmbH ("Gesellschaft mit beschränkter Haftung", meaning "limited liability business association"), as well as the AG ("Aktiengesellschaft", meaning "business association with shares") are the most common comparable concepts.
W Wielkiej Brytanii , z wyjątkiem nieograniczony firmy lub korporacji, która nie wymaga wyznaczenia w ramach prawnej nazwy firmy, tytuły Ltd. (skrót spółki akcyjnej) lub plc (skrót od spółka akcyjna) są wykorzystywane do korporacji.
W Francja , Szwajcaria , Belgia i Luksemburg określenie " SARL "lub" société à responsibilité limitée "(" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ") lub SA "société anonyme" (skrót od anonimowego partnerstwa) jest używana, * Hiszpania , Portugalia , Polska , Rumunia i Ameryki Łacińskiej wykorzystania tytuł SA (Anonimowy partnerstwa) lub Ltda (Limitada lub z ograniczoną odpowiedzialnością) dla korporacji.
Dania i Norwegia używa tytuł A / S dla spółki akcyjne ( duński : Aktieselskab, norweski : aksjeselskap), podczas gdy
Szwecja korzysta z podobnych AB ( szwedzki : aktiebolag ). Finlandia wykorzystuje Oy (fiński: Osakeyhtiö), Oyj dla spółki akcyjne (Osakeyhtiö, julkinen) i Ay (yhtiö avoin) albo Ky (kommandiittiyhtiö) dla przedsiębiorstw prywatnych.
W Indiach termin Pvt. Z oo jest używany przez prywatne firmy, która jest (podobnie jak LLC w USA) i Ltd. Publicznych nienotowane spółki publicznej lub osób prawnych (tak samo jak inc.or korporacji w USA).
Włochy używa "Srl" lub "Società responsabilità limitata" (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i "SpA" lub "società per azioni" (spółką akcyjną).
W Holandii , NV i BV są używane.
Malezja używa Sdn. Bhd, czyli "private limited", która jest odpowiednikiem amerykańskiej jednostki włączone.
Najczęściej używane tytuł osób prawnych w Łotwa są "SPI" ( łotewski : Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību ) dla "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub "sp. z oo" oraz "A / S" ( łotewski : Akciju Sabiedrība ) dla "Spółka Akcyjna", lub "SA". W nazwach Łotwa "SPI" lub "A / S" są wprowadzane przed nazwą korporacji.
Albania używa "Sh.pk" ( albański : Shoqëri mnie Përgjegjësi te Kufizuar ) dla "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", "Sh.a." (Albański: Sh "(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i" SpA "lub" società per azioni "(spółką akcyjną).
Singapur używa Pte. Z oo, co oznacza "private limited", która jest odpowiednikiem amerykańskiej jednostki włączone. Malezja używa Sdn. Bhd, czyli "private limited", która jest odpowiednikiem amerykańskiej jednostki włączone.
Albania używa "Sh.pk" ( albański : Shoqëri mnie Përgjegjësi te Kufizuar ) dla "Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", "Sh.a." (Albański: Shoqëri Anonime), czyli "Anonimowy Partnerstwa", na spółki akcyjne i Słowacji używa sro (spoločnosť obmedzeným ručením s oznacza "firmy z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz (akciová spoločnosť znaczy" z udziałem przedsiębiorstw ").
Indonezja stosuje "PT" ( indonezyjski : Perseroan Terbatas ), aby okazać podobne znaczenie w spółkę akcyjną.
W Kanada , proces Włączenie może odbywać się albo na poziomie prowincji lub federalny. Firmy, które zawierają z rządem Federalnej zazwyczaj trzeba się rejestrować bardzo provincially w prowincji, że wybiera się do prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie wojewódzkich osób prawnych może trzeba się rejestrować bardzo provincially, jeśli mają mieć siedziby poza ich prowincji domu. Incorporations dokonuje się dość szybko, w zależności od jurysdykcji rejestracji, kilka prowincji i rządu federalnego zaczęły pozwalają na elektroniczną rejestrację. Włączone firm kanadyjskich może użyć ogólnie Limited, Corporation Incorporated lub w ich imieniu, jednak mogą się różnić w prowincji.